top of page

Reglement

Openingstijden: 7.30 u. tot 18.30 u. van maandag t/m vrijdag.
Het onthaal van de kinderen vindt plaats tussen 7.30 u. en 10 u.
De ouders hebben gratis toegang tot de kinderopvang.
Afwezigheden dienen gemeld te worden voor 9.30 u.

Reglement

Openingstijden: 7.30 u. tot 18.30 u. van maandag t/m vrijdag.
Het onthaal van de kinderen vindt plaats tussen 7.30 u. en 10 u.
De ouders hebben gratis toegang tot de kinderopvang.
Afwezigheden dienen gemeld te worden voor 9.30 u.

Huisregels:
Wij respecteren de naleving van alle wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot kinderopvang.

Prijzen van de crèche:
Bij inschrijving wordt een bedrag gevraagd voor de reservering van de plaats en dit bedrag blijft op de rekening van de crèche. Het zal worden bewaard en afgetrokken van de laatste maand waarin uw kind bij ons verblijft (dat wil zeggen de maand van opzegging). In het geval dat u afziet van de inschrijving verliest u dit bedrag, zelfs als er sprake is van overmacht.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 0485 476 192.

In de prijs inbegrepen:
Verblijven, verzekering, diverse georganiseerde activiteiten, snacks, drankjes, lunch en tussendoortjes.

Een factuur met het exact te betalen bedrag zal u worden overhandigd op de 20e van elke voorafgaande maand.
Het bedrag dat op het moment van de inschrijving is vastgesteld, dient verplicht en absoluut vóór de 1ste van elke maand op de rekening van de crèche gestort te worden of in contanten aan de directrice overhandigd te worden.
Het kinderdagverblijf behoudt zich het recht voor om het kind te weigeren vanaf de 1e dag van de maand indien er nog niet betaald is.... iedere begonnen maand wordt als een volwaardige maand beschouwd.
Ieder jaar zal er op 1 januari een indexering van 3% toegevoegd worden aan uw tarief.

ING-rekening nr. 363 0471035 43

Boetes:

U wordt geïnformeerd over de boetes op uw maandelijkse factuur, en indien nodig per aangetekende post.
 

  • Overschrijding van de opvanguren: 10 € per 1/2 uur dat u te laat bent

  • Overschrijding van de betalingstermijnen: 15% van het tarief per week dat u te laat bent


De aanpassingsperiode:
Vóór de definitieve plaatsing in de crèche is het mogelijk en zelfs raadzaam een aanpassingsperiode van 3 dagen te voorzien opdat uw kind kan wennen aan de crèche.

Mee te brengen naar de crèche:
De luiers (indien de luiers niet op tijd worden aangebracht, zal de kinderopvang een deelnameprijs van 1 € per verstrekte luier aanrekenen).
Flessen en zuigelingenmelk.
Een fles of een tas voor water.
Volledige set reservekleding.
Een kit met zalf voor het verversen van de luier en een spray voor de neus.
Een doos Perdolan of een ander medicijn tegen koorts.
Een sticker van de mutualiteit.

Afwezigheid, ziekte of vakantie van een ingeschreven kind:
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op korting of terugbetaling in geval van afwezigheid, ziekte, vakantie, annulering, opzegging, vertrek van het kind vóór de voorziene einddatum of uitsluiting van het kind in geval van verlof van de crèche.

Ziek kind in de crèche:
Een kind zal enkel een medische behandeling worden toegediend met een doktersvoorschrift en aan de hand van de informatie verstrekt door de ouders.
Een zeer ziek en besmet kind zal niet worden opgevangen in de crèche en zal alleen opnieuw opgevangen worden op vertoon van een doktersattest dat besmetting uitsluit.
De ouders worden indien nodig telefonisch op de hoogte gebracht en de huisarts van het kind of de dokter van wacht zal ingeschakeld worden.
Neem ook contact op met uw mutualiteit. Zij regelen thuisopvang voor zieke kinderen waarvoor de kosten gedeeltelijk of volledig terugbetaald worden op vertoon van een doktersattest.

Opzegging en kennisgeving:
De crèche behoudt zich het recht voor om een contract eenzijdig te beëindigen als het kind of een van de ouders een gedrag vertoont dat de goede werking van de crèche herhaaldelijk zou kunnen verstoren.

In het geval van vertrek naar de peuter- of kleuterschool (bewijs van inschrijving zal worden gevraagd) zullen de ouders het contract met de crèche beëindigen en een opzegtermijn van één maand respecteren.
Om elke andere reden (behalve in het geval van overmacht) zal een opzegtermijn van 2 maanden worden betaald en/of uitgevoerd.
In geval van overmacht dient het bewijsstuk binnen de 48 uur aangetekend te worden verzonden. Uw waarborg zal de daaropvolgende maand worden terugbetaald.
Elke kennisgeving of contractbreuk dient per aangetekende brief te gebeuren.

Aftrek van de kosten voor de kinderopvang:
De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. De ouders krijgen een document overhandigd volgens het model opgesteld door Kind en Gezin.

In geval van problemen of voor meer informatie kunt u steeds telefonisch contact opnemen met Kind en Gezin (tel: 02/533-14-14).

Door uw kind in te schrijven in de crèche gaat u akkoord met dit reglement.

Wij willen u erop wijzen dat dit alles alleen bedoeld is om het welzijn van uw kind te verbeteren, evenals de leefomgeving en de sfeer in de kinderopvang van uw kind.


Crèche Calidoux

bottom of page